Селски туризъм – алтернатива за туристи или семеен бизнес?

И в новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони, ще се финансират проекти за селски туризъм. През изтеклите години тази мярка се доказа като една от най-желаната от кандидатстващите. Такива са и очакванията за 2014-2020.

Прочети още...

Старт за проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност”


Още през януари 2015 ще стартира приемът на проекти по приоритетна Ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж”. Размера на безвъзмездната финансова помощ, предназначена за българските предприятия е 150 млн. Евро.

Прочети още...

Да помогнем на самотната майка от Скутаре

Много често ни се налага да четем или гледаме журналистическиматериали, които ни приканват да помогнем на този или на онзи човек, който има помощ в труден момент. През последните години не са малко и инициативите на големите телевизии, с огромен рекламен ресурс да инициират Национални кампаниии за дарение.

Прочети още...

18-годишно момиче брани читалището в Труд, от общината още мълчат

На редакционната ни поща бе изпратено следното писмо. То е адресирано до кмета на община "Марица" Димитър Иванов. Съща така подателката помоли да сложим и снимката й,като по този начин тя застава с името и лицето си пред обществеността и пред самия кмет.От него тя очаква конкретен отговор на поставените питания и какви са действията му, за да се продължи да функционира читалището.

Уважаеми г-н Иванов,
Пише Ви едно момиче на осемнадесет години от село Труд.

Прочети още...