Юридическа „Публична администрация“ в ПУ – магистърска програма в 3 семестъра


HP ombudsman

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ е първият в града под тепетата, които избра свой Омбудсман. Това е доц. д-р Христо Паунов - досегашен научен секретар на Юридическия факултет, а в предишния мандат на ръководството му бе и заместник-декан.


Той е ръководител на Магистърската програма „Публична администрация“, която е към Юридическия факултет. Затова правим това блиц интервю с него, за да ни разкаже какви са предимствата да се придобие диплома за магистър в професионално направление „Администрация и управление“, но от Юридически факултет.

 

 

 

-    Доц. Паунов, какви са предимствата на  магистърската програма по „Публична администрация“ в Юридическия факултет?

 

- Програмата е адресирана към дипломирани бакалаври и магистри от всички специалности. Без да ги изброявам изчерпателно -  това означава хора, които са инженери, лекари, икономисти, юристи, педагози и филолози, особено тези, които се подготвят за ръководни кадри, и т.н. Тя дава допълнителна квалификация, захранва със знания от управленските и правните науки, както и от икономиката.  Подготвя за работа и кариера в публичната служба. Формира пространство на осведоменост и умения в широк обхват за това как се взимат управленските решения в съответствие със закона и как се участва в тяхната реализация, с други думи – пътека за професионално и кариерно развитие в служби и агенции на всички нива, включително специализираните администрации – полицейска, военна, данъчна, митническа, здравеопазване и др., в международни организации и институции на ЕС, ръководни и експертни длъжности в икономиката, мениджъри и консултанти по проекти и др.

 

- Какви са основните академични курсове в програмата?

 

-  Основните академични курсове са: Конституционни основи на публичната администрация; Управление на публичната и частната собственост; Гражданскоправни основи на публичната администрация; Административно право и процес; Гражданско състояние;  Държавна служба; Управление на обществените поръчки;Противодействие на корупционни практики; Управление на човешките ресурси и т.н. Освен това бъдещите студенти, които вече се записват в програмата, ще учат и дисциплината „Управление на публичните финанси“, тъй като обществото е все по-чувствително на тема как се изразходват държавните средства, които основно се формират от данъците.

     Целта е по този начин да подготвим кадри, които наистина разумно и правилно да управляват средствата, които се генерират в обществения всекидневен оборот. На изключителен интерес се радва и сравнително новата, не само за Пловдив, но и за цялата страна дисциплина „Електронно управление”, която се преподава от един от водещите експерти в България.

 

- Какви са промените в нормативната уредба, които имат отношение към магистърските програми и във връзка с извънредната епидемична обстановка?

 

- От тази година, във връзка с промените в Закона за висшето образование, таксите за задочното обучение за конкретно това професионално направление „Администрация и управление“ бяха намалени доста. Таксата в момента за магистърската програма „Публична адимистрация“ е много привлекателна – малко под 380 лева за семестър. Считам, че и това е един допълнителен стимул за хората да могат да се запишат. Ако направим едно сравнение с предишните години, тогава таксите бяха 800 лева.

     Разбира се това по никакъв начин няма да промени облика на обучение в юридическата „Публична администрация“,  която е общо 3 семестъра и накрая се защитава дипломна работа по конкретно поставена тема. Лекциите са в събота и неделя. Имаме възможност, според епидемичната обстановка да провеждаме обучение по хибриден модел – присъствено или в електронна среда. Това дава възможност студентът, който активно е ангажиран през работните дни, да се дипломира в престижната магистърска програма.

 * При интерес към специалността  заявления за кандидатстване по програмата се приемат в кабинет  225 в Ректората на ПУ, както и допълнителна информация на телефон 032/261-314 при инспектор Петя Лупова.

 

 

Иван Кърчев