Учител от Търговската в Колумбийския университет в Ню Йорк

Vancheva1Преподавателят  по философия от Националната търговска гимназия Татяна Ванчева бе единственият учител от Пловдив, който премина триседмично обучение в САЩ в края на 2016 г.  Педагогическият факултет към Колумбийския университет в Ню Йорк бе домакин на програмата "Обещаващи лидери в образованието" и Академия за училищни лидери”, спонсорирани от фондация "Америка за България". Целта на обучението е да се подпомогнат  развитието и модернизирането на българската образователна система. У нас тези две програми се реализират от пет години и са обучени над 160 учители и директори от цялата страна.


Този път пловдивският представител бе преподавателката по философия Татяна Ванчева. След завръщането си в родния Пловдив тя организира семинари, на които представи наблюдаваните зад океана практики. По думите й, по време на обучението българските учители са се запознали с образователни технологии, свързани с дизайн на класната стая, планиране на уроци „отзад напред”, проектно базирано обучение, формиращо оценяване, както и начини за създаване на професионални учебни общности в средното училище.
 Обучението в Колумбийски университет  включва серия от посещения на училища в Ню Йорк и обмен на добри практики с американски колеги. „В началото на всеки учебен час американските учители преподават 5 минути т. нар. „мини урок”; през останалата част от часа учениците работят активно по поставени задачи,често  използвайки различни електронни платформи и работейки в екип. Акцентира се върху активната роля на ученика в учебния процес, а не както е в България, където часът преминава като лекция, а учениците  основно слушат и записват. Американските ученици не използват учебници – всичко, което трябва да знаят, а също и задачите  върху които работят, получават на листове, които събират в папка – „ученическо портфолио”- допълни Ванчева. По думите й част от тези неща е време да се приложат и в България.
vancheva2Впечатленията и опита от обучението в Колумбийския университет бяха споделени пред колеги й в Национална търговска гимназия и Средно училище „Пейо Яворов”. Освен това добрите практики бяха представени и пред университетски преподаватели и студенти от „Клуб за ентусиазъм и професионализъм”, основан преди 2 години към катедра „Философия” на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.


Клубът събира академични преподаватели, млади учени и студенти, учители от средните училища,които преподават  по философски цикъл предмети. Лектори на срещите са най-често преподаватели от Философско-историческия факултет на ПУ, а след лекциите следва оживена дискусия.


Голям интерес предизвика и презентацията на Татяна Ванчева, която благодари за поканата на инициатора на клуба д-р Евелина Варджийска от катедра „Философия”. Споделените впечатления от обучението в САЩ заинтригуваха преподавателите в университета, които  подготвят студенти за педагози. Много от т.нар. иновативни практики в американското образование могат да се прилагат в българското средно училище, обобщиха участниците след края на дискусията.

 

Иван Кърчев