И Пловдивска област намалява

През 2070 г. населението в Пловдивска област ще намалее със 107 720 души или с почти 16 процента. Прогнозата е на Националната статистика, която днес оповести данни за демографската картина в Пловдив и областта за миналата година. Това съобщи Валентин Точев, главен експерт от Териториалното статистическо бюро в Пловдив.

 

Продължаващо намаляване и застаряване на населението, спад на раждаемостта и високо равнище на общата смъртност, сочат данните. През 2014-та година населението на област Пловдив е 675 586 души като абсолютният брой на естествения прираст е минус 2 927 души. Това е второто най- голямото намаление на населението в резултат на естествения прираст след 2006 година.

Всеки пети в региона е на или над 65 години, съобщава радио Пловдив. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.2%, а на мъжете - 16.4%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея - по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Децата до 15 години са 14 процента или 94 950 от общия брой на населението. В трудоспособна възраст са 413 743 души или 61%. 643 348 ще бъдат жителите на областта след 20 години, което е с 32 хиляди по- малко от сега.75 на сто от хората в областта живеят в градовете, а останалите 25 на сто в селата.