Търси се шеф на образованието в Пловдив и региона

Конкурс за длъжността "Началник на регионален инспекторат по образованието" обявиха от институцията днес, сочи справка в сайта на РИО Пловдив.На основание чл. 35, ал. 4 от ЗНП, чл. 145, ал. 1 и ал. 2 от ППЗНП, чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 09-1118 / 23.07.2014 г. на министъра на образованието и науката обявява конкурс за длъжността "Началник на регионален инспекторат по образованието", Регионален инспекторат по образованието (РИО) -Пловдив, пише още на интернет страницата на РИО Пловдив. В момента временно изпълняваща началник на РИО-Пловдив е Антоанета Пакова.