Патрул пази раковчани денонощно

За изключително краткия период от два месеца след провеждането на местните избори 2015 г. кмета на община Раковски успя да изпълни още една важна точка от предизборната си програма, а именно „Сигурност и общинска охрана за населението на община Раковски“.Вече са налице и отношенията с организация, която ще се грижи за сигурността на населението в общината.

Тя ще контролира дейностите по Наредба №1 за опазване на обществения ред и ще съставя актове по всички точки от наредбата, ще извършва контрол по наредбата за изискванията на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга, охранителна дейност, сключване на договори за охрана на самотно живеещи възрастни лица, защита на населението при бедствия, социални услуги, както и SOS час за помощ.

На разположение на гражданите от община Раковски ще бъде и Call център където могат да подават и сигнали.Ще се осъществява контрол и постоянно опериране с вече изграденото в общината видео наблюдение, както и изграждането на по-широко обхватна видео мрежа за наблюдение.

В най – скоро време се очаква и сключване на споразумение с РПУ Раковски за съвместни действия и по-конкретно – създаване на смесени патрули, които да се грижат за сигурността на населението.Към момента на територията на общината за изпълнение на дейностите по охрана се грижи един патрул, като в момента се запознава с населените места, както и с проблемните за охрана точки.

От тази година патрулите ще бъдат два, като единия ще осигурява безопасността на населението през деня, а другия ще бъде денонощен.

Според сезона, терена и маршрутите на определения патрул, на територията на общината ще бъдат предоставени различни по вид МПС за пълноценно функциониране на задълженията си.

 

Екатерина Гюрова