Раковски пази културното наследство и чрез модерните технологии

Община Раковски успешно изпълнява проект „Популяризиране на културното наследство на територията на Община Раковски”. Договорът  за безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 30.09.2013г. от бившия председател на управителния съвет на МИГ-Раковски Павел Гуджеров /сега заместник-министър на околната среда и водите/ и кмета на Община Раковски Иван Антонов.

Финансирането е осигурено от Стратегията за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група Раковски” по мярка 323 „Опазване и подобряване на културното наследство” и е на стойност 25 066,66 лв. без ДДС.


Общата цел на проектното предложение е да популяризира културното наследство на територията на община Раковски и да допринесе за повишаване на обществения интерес към неговото опазване и развитие, чрез средствата на модерните технологии и интернет.


По проекта е предвидено:


- Създаване и поддръжка на уеб-сайт за популяризация на културно наследство.
- Подготовка на рекламни материали, свързани с културно наследство:
- Изработване на пътеводител на културното наследство на български и английски език, указателни табели, брошури, културно-исторически фотоалбум, стенен събитиен календар с мотиви от културното материално и нематериално наследство, комплект 20 вида картички, закупуване на тракийски народни носии и скарпини.