Мини библиотеки на открито в Асеновград

В асеновградските паркове ще бъдат поставени 4 къщички за книги. Днес в парка до Старата община и Исторически музейкметът д-р Емил Караиванов ще открие първата къща.

От къщите всеки може да вземе книга, да я прочете и да я върне, както и да донесе свое любимо заглавие за увеличаване на откритата библиотеката, в която не се изискват читателски карти и няма работно време.

Парковете, в които всички асеновградчани и гости на града ще могат да си починат с книга в ръката са до Старата община, до паметника на Цар Иван Асен II, в парка на кв. „Запад“ и парка на кв. „Зъбчето“.

Поставянето на къщичките е по инициатива на кметът и съдействието на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.