Детска полицейска академия в Асеновград

     Детска полицейска академия заработи в Асеновград. Това съобщи секретарят на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните Ваня Костадинова.

     Полицейското училище  функционира  в ОУ „Петко Каравелов”,където четвъртокласниците  се обучават от възпитатели, членове на МКБППМН и униформени от районното управление на МВР-Асеновград  за това какви са им правата, когато са на пътя както и когато станат участници или свидетели на насилие. Другите цели на образователната програма в  Полицейската академия са предотвратяване извършването на противообществени прояви чрез атрактивни и забавни за децата занимания. Програмата на Полицейската школа, която учителите на шега казват, че „Академията от Симеоново” сега  се мести в Асеновград, предвижда 80 учебни часа за забавни и поучителни уроци. Сред тях са как децата да комуникират с полицаите, когато са на улицата, как да се пазят като пешеходци на пътя и най-важното сред подрастващите е как да се пазят от бича на наркотиците.
      Другият проект, по който работи Местната комисия в Асеновград, на която председател е заместник-кметът на Асеновград Мария Вълканова , е „Учи и спечели”. Разработката е насочена към ученици от ромски произход, отпаднали от системата на образованието или допуснали голям брой отсъствия, както и към родителите от  ромския етнос, които не желаят децата им да продължат образованието си. Чрез дейностите по проекта се цели  все повече младежи да имат основно или средно образование от посочения етнос, които след това по-лесно да намерят работа.