По-евтин наем за търговците в центъра на Асеновград

С 10% падат наемите в Търговски център Асеновград. Това решиха днес общинските съветници на 50- то редовно заседание.Предложението бе на кмета д-р Емил Караиванов, като целта е да се облекчи древния и средния бизнес, който се занимава с търговия.

 

След разгорещени дебати, предложението за намаляване наемите на обектите в Търговски център Асеновград, все пак бе прието. Относно съдбата на помещенията и центъра като цяло, на вниманието на старейшините бяха поставени идеи на мястото му да бъде изграден подземен паркинг. Друго предложение бе да бъде направен ремонт на обектите, които имат нужда, съобщават колегите от САТ ТВ.
   Администрацията на Общината направи необходимите изчисления, за да се стигне до 10- те процента, с които ще бъде облекчен наемът в отделните обекти. По време на обсъждането Костадин Яков от ГЕРБ повдигна въпроса дали няма да е по- добре на това мястото да бъде изграден подземен паркинг, каквато бе първоначалната идея. Така, според него, разходите на Общината за поддръжка на помещенията ще бъдат облекчени. Кметът на града доктор Емил Караиванов, обаче, поддържаше предложението на Общинска администрация. С така предприетите мерки общинското ръководство цели облекчаване на икономическото състояние на настоящите наематели, както и повишаване интереса на потенциални такива, предвид по- ниските наемни цени. Ферди Кадир, пък, също се застъпи за идеята, като сподели, че е необходимо Общината да намери средства за ремонт, за да може обектите да станат по- привлекателни и да бъдат наети от търговци.
   Припомняме, че предложението бе внесено за гласуване от кмета на Асеновград, след като в Общината постъпи жалба от 42- ма наематели. В жалбата са изложени искания за намаляване размера на предвидените наеми. Мотивите са икономическата обстановка в страната и общината, вследствие на което се наблюдава и понижение в продажбите, което, пък, води до невъзможност на плащането на наема и необходимост от освобождаването на ползваните търговски обекти.
   Предложението за намаляване наемите на помещенията в Търговски център Асеновград бе прието с 26 гласа „За”, а 4- ма от съветниците се въздържаха.