Асеновградските читалища на опашка за евросредства

Експерти от Областен информационен център – Пловдив активизираха ръководствата на читалищата в община Асеновград да се възползват максимално от възможностите, които дават европейските фондове и да кандидатстват с проекти с европейско финансиране.

Това стана по време на информационен семинар под мотото „ДА продължим ЗАЕДНО“, организиран и проведен от ОИЦ – Пловдив в града и уважен от кмета д-р Емил Караиванов и заместника-кмета Мария Вълканова. Дадена бе информация за схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми. На служителите в читалищата и библиотеките им бе посочена като добра възможност да подават проектни предложени по схеми например по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Регионално развитие“.
Представители на читалищата проявиха интерес към стартиралия нов програмен период 2014-2020. Бяха представeни проектът на Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо възможностите за финансиране на проектни идеи от Европейските структурни и инвестиционни фондове през програмен период 2014–2020 година, новите приоритети у нас за следващите 7 години, както и националната стратегия за развитие „България 2020“.
„За нас са много полезни тези информационни събития, които прави Областен информационен център – Пловдив по места. Екипът на Центъра е добър помощник в работата на читалищата по еврофондовете и се надяваме занапред да продължим да работим активно с тях“, коментира Венелина Симеонова от община Асеновград, която пряко отговаря в Общината за читалищата в региона.