В Съединение продължават да се грижат за хора с увреждания

    105 човека с увреждания от община Съединение, в това число и 6 деца продължават да получават адекватни грижи. Това се случва благодарение на създаденото общинско социално предприятие „Център за услуги в домашна среда в община Съединение”. То предлага почасови грижи в семейна среда на лица с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване.

Прочети още...