Съединение без титулярен кмет, може да има частични избори за нов управник

Saedinenie sesia1Кметът на Съединение Атанас Балкански  бе отстранен от длъжност с решение на ОИК. Припомням, че общинските съветници още през  януари поискаха отстраняването му, защото притежава фирми, което е в нарушение с кметския му пост.

 

Пред колегите от радио "Пловдив" Теодора Василева - председател на ОИК в Съединение, комисията е взела решението сега, защото по настояване на ЦИК е изчакала разследване на Икономическа полиция. То е приключило без да бъдат установени данни за извършено икономическо престъпление от Балкански, но с констатация за допуснато административно нарушение по закона за местното самоуправление и местната администрация.

На това основание  ОИК се произнася с мнозинство за отстраняването на кмета Атанас Балкански от длъжност, обясни Василева.

Балкански обжалва пред Административния съд в Пловдив решението на ОИК.

За временно изпълняващ длъжността кмет на община Съединение е определен сегашният заместник – кмет Ангел Къцов.

На сесия на местния парламент на 22-ри декември ще бъде решено кой ще управлява общината до произнасянето на съда.

ето и правната разпоредба, която е в сила от май тази година.

чл.44, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление и месната администрация-

Пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно, когато са нарушени разпоредбите на друг член от ЗМСМА, а именно-чл.41, ал.1, който тескт гласи:Кметовете на общини, на райони и на кметства, кметските наместници, заместник-кметовете на общини и на райони и секретарите на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.

 

Ако Съдът в различните инстанции потвърди решението на ОИК Съединение, то тогава ще се проведат частични местни избори за кмет на общината.

За една година от мандата на сегашната местна власт в Съединение, с поста си се раздели и Катя Алова, която бе първоначално председател на Общинския съвет, но бе сменена с бившия кмет Георги Руменов.

Припомняме, че освен на Съединение, към настоящия момент, но по други причини е от поста е отстранен кметът на Перущица Ради Минчев.

*снимката е от първата сесия на мандат 2015-2019

 

Иван Кърчев