Да се спрат посегателствата над гробищата в Кричим

Atanas Kalchev-kabinetС тревога споделям, че напоследък зачестяват жалбите и сигналите свързани с кражби и посегателства върху гробни места, находящи се в Християнския гробищен парк. Основната причина за тези основателни жалби и сигнали, е специфичното местоположение на гробищния парк – в непосредствена близост до кв. Крайречен, чийто жители периодично нарушават обществения ред, общоприетите правила и норми на поведение.

 


Считам за нужно да ви кажа за предприетите действия от страна на община Кричим по отношение опазване на чистотата, реда и предотвратяването на посегателства върху гробните места: осигурена е дневна жива охрана от 08.00 до 17.00 часа; предвижда се доизграждане на загражденията около гробищния парк на максимално възможна височина с цел недопускане на набези от която и да било страна, най-вече от кв. "Крайречен" и жителите му; подготвя се актуализация на общинския бюджет с цел осигуряване на необходимите средства за доставка и монтиране на постоянно денонощно видеонаблюдение, с цел своевременно разпознаване и залавяне на евентуалните нарушители, а при необходимост и наличие на финансова възможност и на 24-часова жива охрана.


Уверявам ви, че общината ще направи всичко необходимо, законно и възможно, така че да се преустановят набезите, кражбите и посегателствата върху гробни места, в това число и чрез прилагане на рестриктивни мерки спрямо всички жители на квартала, независимо, че не всички са нарушители, поради простата причина, че така, както всички жители на кв. Крайречен са равнопоставени граждани на гр. Кричим и по никакъв повод нямат основание да се оплакват от дискриминационно отношение спрямо тях, същите тези наши съграждани са длъжни и да спазват общоприетите правила, законови и морални норми, наредби и обществен ред.

Те са компактна общност, която при желание сама може да превъзпита онези единици от тях, които злепоставят всички под един знаменател – на нарушителите.


Кричим винаги се е гордял със своята етническа, религиозна, социална и културна толерантност, с липсата на каквото и да било напрежение между различните общности, които живеят в него, и това се дължи на общочовешките правила и норми, които сме възприели като общество и всички ги спазваме. Именно поради тази причина и жителите на кв. Крайречен са длъжни да се съобразяват с тези общоприети правила и норми на обществено поведение, и могат да „превъзпитат” тази свои единици, които периодично ги нарушават.

Желателно е това да започне час по-скоро, за да не бъдат потърпевши всички живущи в квартала. Ползите и благините като част от средата за обитание в едно населено място трябва да бъдат за всички негови граждани, но не и когато част от тези граждани отказват да спазват общоприетите правила, когато нарушават мира и спокойствието на останалите.


Апелирам към жителите на кв. Крайречен да преустановят с посегателствата върху гробните места, а ако някои от тях се чувстват засегнати и имат конкретна информация за извършителите, то те знаят какъв е редът за тяхното посочване.


Апелирам и към всички останали мои съграждани – нека взаимно си помогнем за опазването на обществения ред в града ни, той затова е обществен, защото е на всички ни. Общината полага усилия и предприема необходимите действия за тази цел, но това би могло да бъде значително по-лесен процес, ако всички са обединени от идеята и целта за опазването на обществения ред.