За старт на годината големи ремонти на улици в Кричим, пътят до Козарско ще се рехабилитира

Krichim ulici remontМащабни ремонти предвиждат градските власти в Кричим. Започва реализация на проект за рехабилитация на част от първостепенната и второстепенната улична мрежа на общината. Проектът обхваща осем улици и част от един от най-големите булеварди в града ни, съобщи кметът Атанас Калчев.

Нова настилка ще бъде поставена на улиците „Въча”, „Стоян Гънин”, „Тодор Каблешков”, „Mитко Палаузов”, „Георги Кирков”, „Антонивановци” (в участъка между кръстовищата с бул. „Родопи” и ул. „Калето”), „Спартак” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и ул. „Г. Кирков”), „Венера” (в участъка между кръстовищата с бул. „Цар Иван Асен ll” и ул. „Витоша”) и на бул. „Цар Иван Асен ll” (в участъка между ул. „Чайка” и ул. „Спартак”).

Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вече са минали всички процедури по Закона за обществените поръчки и са избрани изпълнители, така че се очаква ремонтите да стартират още в първите дни на 2019 година.

 

МЕЖДУВРЕМЕННО стана ясно още, че предстои стартирането на дейностите по рехабилитация и реконструкция на общинския път от регулацията на град Кричим до административната граница с община Брацигово, с. Козарско.

Проектът се финансира по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. От години пътят създава проблеми на шофьорите, тъй като цялата настилка е в дупки и кръпки, а на много места пътното платно е пропаднало.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са изграждане на нова асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътя, нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Предвидено е и поставяне на стоманена предпазна ограда в рисковите участъци, както и изграждане на тръбно-канална мрежа за поставяне на високоскоростен интернет. 

Вече са минали всички процедури по Закона за обществените поръчки и са избрани изпълнители, така че се очаква ремонтните дейности да започнат в началото на 2019 година.