Община Кричим подкрепи рестарта на проекта за чиста вода от Въча

Vacha qzovirСлед 50 години чакане, от чешмите в Пловдив може да потече чиста планинска вода от язовир Въча. Това стана, след като областният управител на Пловдив Здравко Димитров издаде заповед за назначаване на Областен експертен съвет по устройство на територията и на практика рестартира проекта за “Водоснабдяване на Пловдив и прилежащите общини от каскада "Въча”.

В годините той на няколко пъти бе съживяван, но така и не е осъществен.  Община Кричим подкрепи инициативата и усилията на Здравко Димитров за предприемането на възможно най-бързи действия по реализацията на грандиозния проект с много висок регионален обществен интерес.

Кметът Атанас Калчев, председателят на ОбС Анка Хаджиева и доц. Борис Цанков - зам.-ректор на УАСГ София и преподавател в катедра “Хидравлика и хидрология”, взеха участие в разглеждането на заданието за изготвянето на предварителни проучвания за определяне разположението, обхвата и параметрите на обекта.„Уверявам гражданите на Кричим, че ръководството на общината ще положи всички възможни усилия до края на управленския си мандат да бъде един активен партньор по този проект. В същото време ще бъдат отстоявани, и то във възможна максимална степен, интересите на хората от Община Кричим.

Имайки предвид провеждането в бъдеще на отчуждителни процедури на земи общинска собственост, също така и на частни земи с установени собственици или съсобственици за местата на планираните пунктове за водовземане, площадките за изграждане на съоръжения - пречиствателна станция за питейни води и водоеми, и трасетата за водопроводи”, коментира кметът на Кричим Атанас Калчев.

Той е категоричен, че Община Кричим ще работи в посока да се оцени реално ситуацията и да се намери оптималното решение проектът "Въча" реално да се случи.