Кметът на Кричим иска реални действия от отговорните институции срещу опасно струтище

Atanas Kalchev-kabinetКметът на община Кричим Атанас Калчев призова институциите към незабавни адекватни мерки относно срутището, разположено на десния скат над река Въча, на около 600 метра от стената на язовир “Кричим“ в посока Девин.Той цитира заповед 124/03.07.2017 г. на премиера Бойко Борисов относно Националния план за защита при бедствия - част “Защита от наводнения” и Плана за защита при Бедствия на област Пловдив, в която е разположен и язовир “Кричим”.

Несериозно е да се обяснява от отговорни институции, че чрез проекта за рехабилитация на републиканския път “Михалково - Кричим“, скатните откоси на срутището ще бъдат обезопасен и едва ли не проблемът ще бъде разрешен в цялост, каза Атанас Калчев. Също така е несериозно да се стига до тълкувания това срутище ли е или е свлачище и от там да се правят опити за размиването на отговорностите между централните и териториалните органи на изпълнителната власт, и собствениците и ползвателителите на имоти, счита кметът на община Кричим.

Смятам, че не е редно аз да разяснявам на населенито на общините Кричим и Стамболийски, както и на компетентните държавни институции, които имат и задължения по контрол и превенция, какво ще се случи при евентуално внезапно срутване на големи количества земно-скални маси в чашата на язовир “Кричим”.Какво ще се случи при формирането на висока вълна, която да прелее над короната на стената и обратната аналогочна вълна с посока към язовирната стена “Въча” и ПАВЕЦ “Орфей”

.Във връзка с това и реалната опасност при срутване на част от масива на срутището в язовира, предизвикано от сеизмично или друго въздействие, да доведе до жертви сред жителите на населените места, разположени след язовир “Кричим”, ви призовавам да предприемете всички необходими действия по съотвените компетентности и превенция по вменените ви задължения от законите на Р България, заключи кметът Атанас Калчев.