Рехабилитират общински път в Кричим, а доброволният отряд получи дарение

krichim ulicaКметът на Община Кричим Атанас Калчев подписа днес, 21.02.2018 г., поредния договор с ДФ “Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. от мярка - 7 от “ПРСР” за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Съгласно договора ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1041 / 111-375. Бяга - Исперихово/ - Козарско - Граница общ. (Брацигово - Кричим) Кричим - /III-866/. В участъка от Граница общ. (Брацигово - Кричим) до начало гр. Кричим.

Реалното изпълнение на СМР- та ще стартира през летния сезон след провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител.

Одобрената финансова помощ е 100% и е в размер на 1 251 429.75 лв. без ДДС, същата ще бъде коригирана “надолу” след провеждане на обществената поръчка.

Atanas Kalchev-kabinetМеждувременно стана ясно, че официална церемония в база на ГД “ПБЗН”, МВР в с. Локорско, Доброволното формирование /ДФ/ на община Кричим наред с формированията на други 38 общини, получи безвъзмездно дарение състоящо се от специално оборудване: Помпа Тур 1 в едно с шлангове, смукателни тръби и цедки, крик, спец. облекла за действия при наводнения и др.

Униформени облекла и специални колани.Надарените към момента общини са определени по обективни критерии от Управителния съвет на Национално Сдружение на Общините в Република България (НСОРБ), като е отчетена и активната дейност на ДФ в община Кричим през последната година.

Дарението е организирано и доставено чрез инициатива на НСОРБ, с изключителната подкрепа на посолството на България в Швейцария и е предоставено на НСОРБ от Федералната служба за защита на населението на Конфедерация Швейцария. Организацията по доставката му до България, транспортните разходи, мито, ДДС и др. са изцяло за сметка на НСОРБ.

В качеството му на кмет на община Кричим и пряк ръководител на ДФ “Кричим“ кметът на Кричим Атанас Калчев изказва своята огромна благодарност за предоставеното дарение на Н. Пр. Никол Вирш, зам.посланик и съветник на Конфедерация Швейцария в София, на изпълнителния директор на НСОРБ г-жа Силвия Георгиева, както и на гл. комисар Николай Николов, директор на ГД “ПБЗН” и за получената висока оценка по дейноста на ДФ при община Кричим.

Независимо колко навременно и ценно е дарението, Атанас Калчев пожела на доброволците от формирование “Кричим” по-малко ситуации, които да налагат използването му.