Кметът на Кричим защити шефовете на РИОСВ и Басейнова дирекция-Пловдив

krichim ministerКметът на Кричим Атанас Калчев зададе редица въпроси и изрази мнение, че някои се опитва да използва общината, както и институциите, за да прокара свои лични интереси.  Той застана зад директорите на РИОСВ доц. Стефан Шилев и на Басейнова дирекция Георги Семерджиев, които оставки бяха поискани от еколози. Мотивите им бяха, че системно двете подресорни институции на Министерството на околната вода и горите не изпълняват законовите си задължения, които се изразяват в защита на околната среда и на здравето на хората.

Ето и позицията на Атанас Калчев:„През последните дни отново е на дневен ред темата за кариерата в село Куртово Конаре и не мога да остана безучастен, тъй като някой се опитва да „мисли” и за община Кричим повече дори от тези, които живеят, работят и управляват тази община.Под формата на нечия „загриженост” се създават изкуствени административни проблеми и за общинска, и за областна администрация.

Пак по този повод, някой изразява недоволство от начина на стопанисване и управление на собствеността и имуществото на община Кричим, нищо, че не е пряко засегнат, а и няма как да бъде. За всички е ясно, че причината за индиректните атаки срещу община Кричим е всъщност концесията на кариерата в Куртово Конаре. Това, че част от кариерата е разположена в землището на община Кричим, и за нея възникват административни проблеми под нечие давление или скрити интереси, ми дава основание да задам няколко въпроса: ​Ако дейността на кариерата има такова пагубно влияние върху околната среда, в т.ч. и здравето на хората, и качеството на произвежданата земеделска продукция, защо региона е включен в Натура 2000, при условие, че кариерата работи от 1966 година? Как след толкова години експлоатация са запазени местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони?

Не би ли следвало те отдавна да са изчезнали, ако въздействието от дейността на кариерата е толкова пагубно, както се твърди? Как се изказват твърдения, че една кариера е „незаконна”, а концесионера се покровителства за незаконните действия от служители на министерствата на околната среда и енергетиката? С какво ще допринесат исканите оставки на Директора на РИОСВ – Пловдив и на Директора на Басейнова дирекция – Пловдив, ако евентуално бъдат подадени? Дали ако бъдат назначени нови директори на тези две институции, те ще работят „извън” и в противоречие с българското законодателство, а може би това е и крайната цел на мероприятието – да бъдат обслужени нечии скрити за момента интереси свързани с промяна на концесионера на кариерата в с. Куртово Конаре, а не с реално преустановяване на дейността й? Ще се намери ли тогава някой, който да поеме отговорността са изхарчените нахалост държавни средства от 1966 г. до 2006 г. за тази кариера? ​Мога да задам още въпроси, на които не знам дали някой от „заинтересованите” ще ми даде честен отговор.

Със сигурност знам, че институциите в България работят при спазване на българското законодателство, което в по-голямата си част е съобразено и съответства на Директивите на Европейския съюз. Знам, че общините, в т.ч. и Кричим, работим в пълно сътрудничество и получаваме подкрепа по всеки възникнал проблем в областта на околната среда и опазването й, именно от хората, на които се искат оставките – доц. Стефан Шилев и инж. Георги Семерджиев, защото са професионалисти и експерти в своята област, за което им благодаря.

​Крайно време е да загърбим балканския си манталитет и да оставим, хората, които наистина работят, да продължат да го правят, и да се научим, че непознаването на законите не е оправдание и не е основание всеки един, на който му е хрумнало или някой го използва, да се превърща в съдник и да раздава правосъдие”.

 

снимка: Архив