Рехабилитират улици в Кричим

kmet KrichimКметът на община Кричим Атанас Калчев подписа договор с Държавен фонд  “Земеделие” за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. от мярка- 7 от “ ПРСР” за периода 2014 - 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Съласно договора ще бъде извършена рехабилитация на уличната мрежа в гр. Кричим на следните улици:

 

 Ул. “Въча”, ул. “Ст.Гънин”, ул. “Т. Каблешков”, ул. “M. Палаузов”, ул. “Г. Кирков”, ул. “Антонивановци”- в участъка между кръстовищата с бул. “Родопи” и ул. “Калето”, ул. “Спартак”- в участъка между кръстовищата с бул. “Цар Иван Асен ll” и ул. “Г. Кирков”, ул. “Венера”- в участъка между кръстовищата с бул. “Цар Иван Асен ll” и ул. “Витоша”, бул. “Цар Иван Асен ll”- от ул. “ Чайка” до ул. “Н.Вапцаров”, бул. “Цар Иван Асен ll”- в участъка между от ул. “Н. Вапцаров” до ул. “Спартак”. Реалното изпълнение на СМР- та ще стартира през пролетно- летния сезон след провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител. Одобрената финансова помощ е 100% и е в размер на 1 506 026.48 лв. без ДДС, същата ще бъде коригирана “надолу” след провеждане на обществената поръчка.