Изнесена приемна на държавните институции в Кричим

Krichim sreshtaКметът на община Кричим Атанас Калчев домакинства работна среща, която се проведе в сградата на общината. в дискусиите по проблемите на местната общност участваха представители на различни институции. Целта е да се координират действията им и да се постигне по-голяма ефекивност, независими от естеството на работата и дадения казус, който трябва да бъде решен.

На една маса седнаха представители на различни институции, обединени от идеята да подпомогнат решаването на част от проблемите, които стоят пред община Кричим. В присъствието на двамата заместник-областни управители на Пловдивска обаст Евелина Апостолова и Димитър Керин, техни колеги-експерти от Oбластна администрация, представетели на Областната дирекция "Земеделие", Регионалното управление на образованието- Пловдив, дирекция "Социално подпомагане", общински съветници  и служители на общинска администрация, кметът Калчев начерта начините за решаване на наболели въпроси, като очаква адеквана реакция както от държавните органи, така и от потенциала на местните експерти.

Той призова екипа на Здравко Димитров да превърне изнесените приемни по общини като една традиция, защото инициативата е добра, но е необходимо след тези срещи да има и адеквани действия, каквито ги очакват и жителите на общна Кричим.