Бариери спират достъпа до гората за ловци и туристи край Кричим

kmet-Krichim nova

Ловците от община Кричим и съседните села се вдигат на бунт срещу проектозабрана, която ще ги лиши от възможността да посещават определени територии от горските масиви. Целта на нецелесъобразната заповед била да се пресече  бракониерството в района. Ако обаче влезе в сила такава заповед, то това ще лиши и обикновените хора да влизат в гората за пикник или разходка.Проектозаповедта цели да забрани за срок от една година хора и превозни средства да преминават през определени горски пътища в общините Кричим, Перущица и Родопи.

 

„Няма да могат да се грижат за животните, да ги хранят, там да поддържат хранилки и животните ще избягат. Ако тази заповед влезе в сила, няма да могат да се разкарват хората даже и пеша по тези пътища - нито за пикници, нито за каквото и да е”, заяви кметът на Община Кричим Атанас Калчев.

„Хората са в пълното си право да искат разяснения относно тази проектозаповед”, споделя мнение кметът на Перущица Ради Минчев.В същото време ловните дружинки на Кричим, Перущица, Устина, с.Скобелево, с. Чурен и други са готови да отстояват и защитават интересите на всички страни по опазването и достъпа до природните ресурси.

В същото време този следобед в община Кричим е получено уведомление за спиране на започналото производство по издаване на индивидуален административен акт - Заповед по чл. 69 а, ал. 1 от ЗЛОД за ограничаване за срок от 1 година, достъпа, престоя и преминаването на лица и ППС през горски пътища и местности, попадащи в ДГТ на Ловностопански участък "Тъмраш".

„Независимо от спряното производство, Община Кричим и лично аз като кмет оставаме в готовност да следим процеса при евентуалното му рестартиране. При необходимост, както и в този случай, отново ще бъдат обединени усилията на ръководство, граждани, физически и юридически лица, в това число и ловните дружини, за да се защитят интересите на всички страни по опазването и достъпа до природните ресурси”, заяви още кметът Атанас Калчев.