Община Кричим отказа да участва в Оперативна програма "Наука и образование"

Krichim sgradaАтанас Калчев е категоричен, че доскоро управляваното от Кунева министерство си е оставило ръцете в програма за деца и ще рекетира общиниЗаради некадърни насоки по ОП "Наука и образование за интелигентен разтеж" (НОИР) община Кричим отказва безвъзмездна финансова помощ по проекта "Защото вярваме, че всяко дете е важно!". Това обяви днес кметът на Кричим Атанас Калчев и посочи мотивите си:

- Неадекватни и неясни указания от Управляващия орган на (УО) на ОП "НОИР" за наличие или липса на двойно финансиране при паралелно реализиране на проекти с бенефициент община Кричим.

- Липса на категоричен отговор относно съществуването на субективизъм в тълкуването от страна на експертите на ОП НОИР, поради липса на изрично разписано правило за целта, което от своя страна би могло да доведе до последващи финансови корекции на община Кричим, което е неприемливо и недопустимо.Бяхме изумени от факта, че в една и съща ОП по две процедури има такава съществена разлика, коментира още Атанас Калчев.

Програмата е писана от експерти на МОН, а след това точно МОН задължи училищата да участват в проект "Твоя час", финансиран от същата програма. С тези безумни и неадекватни действия на МОН реално се проваля изпълнението на проекта на община Кричим.Отговорът от страна на експертите, " че с цел избягване на двойно финансиране, кандидатите следва да попълнят декларация за липса на такова" внесе още по - голямо объркване, както и пояснението, че "ако са планирани еднакви или сходни дейности, участниците в тях следва да бъдат различни, в случай че дейностите са същите, то участниците следва да са различни", каза Атанас Калчев.

Фактът, че ако изпълним проектното предложение така, както е оценено и одобрено от УО, разходите за изпълнението му няма да бъдат верифицирани от същия този УО, защото било "едно да оценяваш и одобряваш, а съвсем друго да верифицираш, защото едни са оценявали, а други ще одобряват разходите за верификация, и всички имали различни критерии, и още повече различни мнения", продължава кметът на Кричим.

Община Кричим се е възползвала по всякъкъв начин от възможностите за усвояване на средства, както от Европейските структурни фондове, така и от Кохезионния фонд на ЕС, декларира Атанас Калчев.

Реализирахме проекти за десетки милиони, но за първи път се сблъскваме с тази максима на лудоста "едно е да те оценяват и одобрят, а съвсем друго е да ти верифицират разходите", заключава той и е категоричен:
ОБЩИНА КРИЧИМ ОТКАЗВА ТАКАВА УЖ БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ВПОСЛЕДСТВИЕ ЩЕ ПЛАТИ ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ БЮДЖЕТ.