Местните данъци и такси в Кричим

Krichim sesia1По повод зачестилите спекулации във връзка с местните данъци и такси, кметът на Община Кричим Атанас Калчев съобщава на жителите на общината че:

1. Данъците за недвижими имоти и за МПС за поредна година НЕ СА ВДИГАНИ.

 

2. Таксата за притежание на куче по реда на ЗМДТ е приета през 2012 г. и от тогава НЕ Е КОРИГИРАНА,т. е. през 2017 г. ще се заплаща по размера от 2012 г.

3. Повишена е цената на ТБО, защото се завиши цената на отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО, които се плащат за всеки тон депониран отпадък и се привеждат по сметката на МОСВ чрез РИОСВ- Пловдив. Също така има увеличение на таксата за депониране по отношение мониторинг, охрана, поддържане и инвеститорски контрол на депото в с. Цалапица. От 01.01.2017 г. е увеличена МРЗ за страната. Осемдесет процента от работещите в общинската дейност " Чистота " са на минималната работна заплата и заплатите се плануват в план сметката за ТБО.

4. Увеличението на таксите за административни услуги произтича от увеличението на МРЗ, на цената на консумативите, съкращението на сроковете за извършване на услугата. Най- голямото увеличение е за таксите за технически услуги, тъй като разходите за тях са най- големи. Задължени сме за участие в ОЕСУТ да включваме външни специалисти- В и К, Ел. , Пожарна безопасност, Кадастър и регулация, тъй като сме малка община и нямаме такива щатове в администрацията.

5. Увеличен е размера на наемната цена за ползване на 1 кв.м. имоти и терени общинска собственост, които НЕ СА ВДИГАНИ от 2009 г. Поддръжката на общинската собственост, също както и във всяко домакинство, е свързана с много разходи, които се осигуряват именно с приходите от наем.Апелирам да продължите да ни сигнализирате дори и като публикувате снимки на нерегламентирани сметища в частни имоти ( каквито бяха последните публикувани), защото подпомагате работата на Общината за контрол и налагане на санкции на нарушителите, обръща се кметът към жителите на общината. Разпознати са собствениците на имоти от публикуваните снимки ще им бъдат наложени глоби в размер определен по реда на Наредбата 1 на община Кричим или ЗУО,които са в диапазона от 100 до 4000 лв. в зависимост от тежеста на нарушението и степента на замърсяване.Апелирам и да не забравяме, че всички ние заедно изплащаме дългосрочния заем, ползван за изграждане на ВиК и Пречиствателна станция, които придобивки са за всички ни, и които направиха града ни едно наистина по-добро място за живеене.Кметът Калчев дава и точна справка за отчисленията към РИОСВ по лбиния на средствата, събрани от Такса битови отпадъци:За 2013 г. - 15 лв./ тон
2014 г. - 22 лв./ тон
2015 г. - 28 лв./ тон
2016 г. - 36 лв./ тон
2017 г. - 40 лв./ тон
От 2018 г. - 45 лв./ тон
2019 г. - 57 лв./ тон


2020 г. и всяка следваща по 95 лв./ тон.Средно за четерите изминали години община Кричим депонира около 3500 тона годишно.Оттук нататък всеки може да направи арикметиката колко пари сме превели в специалната сметка на РИОСВ, заключи кметът Атанас Калчев.