Пролетни ремонти в Кричим

Ремонт на тротоарни настилки и на части от пътната инфраструктура текат в Кричим. Това се случва в изпълнение на приетата от Общинския съвет в града годишна програма за ремонт на уличната мрежа.
Във връзка с тази програма в момента вървят усилени дейности по ремонт на тротоарни площи и текущ ремонт по републиканската пътна мрежа, съвпадаща с вътрешната на общината.


„Там, където има дефекти, пропадания или изпочупени плочи по тротоарите се подменят, за да създаваме безопасно движение на пешеходците.”, съобщи кметът на Община Кричим Атанас Калчев.
До момента са отремонтирани 1250 метра тротоари по бул. „Александър Стамболийски”, като се очаква в следващите дни да бъдат отремонтирани още 1000 метра тротоари по същия булевард.
Вече са закърпени и 400 квадратни метра дупки по републиканската пътна мрежа, която минава през града. Така се създават безопасни условия за моторните превозни средства.