Кметът на Кричим търси отговори защо пак има намален дебит на водата

Във връзка с постъпило заявление за търсене и проучване на строителни материали в площ “Лесковец”, бе проведена среща между кметовете на общините Кричим Атанас Калчев и  Брацигово Петко Петков, представители на инициативния комитет и експерти на Министерството на енергетиката.

Ще бъдат преразгледани документите по процедурата, с цел уточняване на всички въпроси, повдигнати от жителите на общината. До тяхното изясняване няма да бъдат предприемани следващи действия по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на строителни материали на площ “Лесковец”, разположена на територията на село Жребичко, община Брацигово.

Освен това в началото на месец април видимо е констатиран намаления воден оток по коритото на река „Въча”. Кметът на община Кричим Атанас Калчев смята, че водоподаването е в нарушение на графика одобрен от министъра на околната среда и водите, за което незабавно сезира министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и Областният управител на област Пловдив Здравко Димитров с настояване за извършване на поредна проверка в спешен порядък, с цел преодоляване на порочната практика за неправомерно спиране на постоянния и задължителен воден оток в коритото на реката.