Отново видимо намален воден оток в река Въча

Отново видимо намален воден оток в коритото на река Въча се наблюдава днес по обед, сигнализира кметът на Кричим Атанас Калчев.По тази причина той изпрати писмо, с което сигнализира за проблема до министъра на енергетиката Теменужка Петкова,

заместник-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова и областния управител Здравко Димитров.Оказва се, че Община Кричим е уведомена за преустановяване на водоподаването в руслото на р. Въча от ВЕЦ „ВЪЧА-1", ВЕЦ „ВЪЧА-2" и ВЕЦ „КРИЧИМ" само за времето от 3 февруари до 5 февруари 2016 година между 8 и 18 часа.„Независимо от изрично посочения времеви и часови диапазон от време, в което може да бъде преустановено оводняването на коритото със задължителния дебит от 5,0 м3/ сек., още от днес 2 февруари в 12.15 часа водоподаването е видимо нарушено, с което евентуално се предполага, че е нарушен и графика.С писмото до всички институции се настоява за незабавна проверка на място.