Водоноски за жители на Кричим

196 къщи от 6 улици в Кричим са четвърти ден без капка водоподаване. Сухият режим е започнал на 31 декември 2015 година в ранния следобед, а продължава и в момента. Водата е спряла без никакво предупреждение в горния квартал на Кричим.

В другата част на града в дните 1, 2 и 3 януари водоподаването не е било постоянно.

В същото време водомерите въртят на въздух, който отчита, че се изразходва вода.Множество граждани днес са били при кмета на Кричим Атанас Калчев и са помолили да съдейства пред ВиК-Пловдив за решаване на проблема.

Към 14,30 часа кметът е разговарял с началника на ВиК-Пловдив Спартак Николов и се останал с впечатление, че е той не е уведомен за случая от подчинените си. До момента от колцентъра на ВиК-Пловдив не дават обяснение на гражданите за сухия режим.

Междувременно стана ясно, че се осигуряват се водоноски за жителите на Кричим и село Устина, които са без вода, поради намалените количества във водоизточниците, снабдяващи населението.Поради недостатъчните водни количества шахтовите кладенци на Помпена станция „Кричим” не работят с необходимия дебит, което е причина за нарушаване на нормално водоподаване за Кричим и село Устина.Към момента с нарушено водоснабдяване са 196 абоната в града и 25 абоната в селото.

Нарушеното водоподаване е регистрирано на 1 януари т.г. „ВиК” ЕООД –гр.Пловдив осигурява питейна вода на засегнатото население с мобилна водоноска.

 

Екатерина Гюрова