Реставрираха паметника на загиналите за Обединението на България в Кричим

Паметникът на загиналите за Обединението на България в Кричиме реставриран напълно. Това се случи благодарение на учредения общински фонд „Култура”.Монументът, който е издигнат през 1922 година е от регионално значение, защото е построен в памет на жертвите в Балканската война.Парите за реставрирането са от учредения с решение на Общинския съвет фонд „Култура”.

 

Председателят на Общинския съвет в града Ана Хаджиева е в основата на идеята за този фонд. Тя дари месечната си заплата, като примерът й бе последван от всички общински съветници от движение „Нашият град” и от кмета на общината Атанас Калчев.

Идеята за фонда посрещна подкрепата на физически и юридическа лица.Така чрез спонсорство и дарения паричен ресурс, се финансират проекти в областта на културното, историческото, интелектуалното и художествено-творческото наследство в град Кричим.Два пъти годишно ще бъде обявяван период  за набиране на проекти-предложения от местни общественици и дейци, които ще бъдат разглеждани от експертна комисия, назначена със заповед на кмета на община Кричим, а управителният съвет на фонда ще одобрява договорите за финансиране на тези проекти с местно значение.

Вече има дарителска сметка, в която всеки може да дари целево средства за фонд „Култура” на община Кричим.Освен паметника на Обединението, сред скоро с пари от фонда се предвижда обособяване на местен исторически музей, който ще се намира на втория етаж в сградата на Народно читалище „Пробуда-1912г.”.

В него ще намерят място над 1200 уникални предмета и части от предмети, педантично събирани от кричимецът Борис Стоилов. С учредяването на фонд „Култура” се цели, както юридически лица – фирми, организации и др., така и хора, които искат да дарят и от града, и от всички точки на страната и света целеви пари, които ще бъдат използвани за дейностите свързани с изграждане на устойчив модел на културно развитие и развитие и популяризиране на културно-историческото наследство на територията на община Кричим. Всеки дарител ще получава договор и сертификат за това.Общинският съвет е дал съгласие за учредяването му и е приел правилник за организацията и дейността на Фонда.

 

Дарителска сметка е:

ОБЩИНА КРИЧИМ„ЦКБ” АД, клон „Пловдив-България” – офис КричимBIN BG41 CECB 9790 8466 9757 00BIC CECBBGSFКод за вид плащане 44 51 00-дарения

Николина Божилова