Слава Богу! Наводненията подминават Кричим

Няма директна заплаха от високи води по река Въча за населението на община Кричим, съобщикметът Атанас Калчев. Язовир „Кричим“ се изпуска контролирано с около 100 кубични метра в секунда, като от вчера обемът на изпусканата вода намалява.

 

Язовир "Въча", който вчера бе пълен до най-високата кота, също се изпуска плавно, за да се освободи обем, който да поеме очакваните нови големи количества вода.  ВЕЦ-овете на река Въча работят на 100 %, уточни кметът на Кричим.По думите му, в момента няма хора, които се нуждаят от помощ в общината, те са се успокоили, защото опасността от преливане на реката е отминала.

Коритото на Въча бе основно почистено преди време и е осигурена максимална проводимост на реката в рамките на града, така че тя може да поеме големи обеми вода от 200 – 300 куб. м в секунда. Проблем обаче може да има по течението на реката преди Кричим, където коритото не е почиствано от доста време. Там може да възникне опасност – придошлата река да изкорени дървета, да образува тапа, да затлачи коритото и да прелее, предупреди кметът на Кричим.

Атанас Калчев допълни, че пороите от последните дни отново са активирали свличания на земни маси по републиканския път Кричим – Девин. Пътят се почиства своевременно, но заради преовлажняване почвата е хлъзгава и лесно „тръгва“ надолу, допълни кметът.