Търсят пари за ремонт на Кричимския стадион

Близо 144 хиляди лева са нужни за ремонт и саниране на съблекалните на градския стадион в Кричим.Това стана ясно от проектното предложение, което общината е изготвила и ще кандидатства с него към Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”,която се финансира от държавния бюджет.

Обслужващата сграда на стадиона се нуждае спешно от подмяна на врати и прозорци, полагане на нова хидро и топло-изолация,подмяна на подовата настилка в съблекалните и баните, монтиране на окачен покрив, доставяне на ново обзавеждане за съблекалните. Реализирането на това проектно предложение ще създаде реални предпоставки
за създаване на благоприятни условия за стимулиране на детско-юношеския спорт и масовият любителски спорт сред населението в общината.

В това е убеден кметът на града Атанас Калчев. Той допълни, че администрацията е подготвила още три проекта, които също ще бъдат подадени за одобрение. Те са за изграждането на Детска площадка за обучение на движението за безопасност, и два проекта за рехабилитация на улици, по които вече има положена канализация.