Кричим може да остане без вода,кметът Калчев пита държавните органи до кога така

Коритото на река Въча в района на Кричим беше почистено от растителност и наноси, които затлачват изтичането на реката. Това съобщи кметът на Кричим Атанас Калчев.

Той поясни, че това се прави в година веднъж или два пъти превантивно, след голямото почистване на река Въча през 2012 година, когато от коритото й бяха премахнати острови от 3-метрови наноси и високи дървета, които създаваха реална опасност от наводнение при обилни валежи и интензивно снеготопене през пролетта. Той подчерта, че инертните материали се разстилат, а корените на новата растителност премахват.

През лятото Кричим е изправен пред друг проблем. В момента има реална опасност от безводие и режим на питейната вода, защото не се изпълнява санитарния минимум за пускане на вода по река Въча от язовир Въча. През деня реката буквално е пресъхнала. По този начин пада нивото на подпочвените води в шахтовите кладенци на „ВиК”-Пловдив, те засмукват въздух и аварират. Така високите части на Кричим, Устина и Перущица остават без вода, а къщите в равнинната част са с много ниско налягане.

Оказва се, че съгласно графика на Министерството на околната среда и водите, трябва да се изпускат 1,800 кубически метра вода в секунда, което представлява задължителния санитарен минимум, който трябва да бъде изпускан, за да оводнява руслото на река Въча. Те трябва да се изпускат от първо стъпало на ВЕЦ „Въча I” и ВЕЦ „Въча II”.

„Не трябва за сметка на жителите на Кричим, Устина и Перущица да се удовлетворяват желанията на трите частни веца, защото освен питейна вода за хората, река Въча осигурява нивото и на Гребния канал в Пловдив”, коментира кметът на Кричим Атанас Калчев.

Изпускането на водите се управлява от ЦДУ /централно диспечерско управление/ при ЕСО /„Електроенергиен системен оператор” ЕАД, респективно НЕК/.

Кметът на община Кричим заяви, че ще сигнализира за проблема и екоминистерството, ако река Въча продължи да пресъхва през светлата част на денонощието, защото по този начин не може да се поддържа живота на рибите и екосистемите в реката.

Припомняме, че кметът Атанас Калчев от седем години настоява енергийното министерство и МОСВ да задължат НЕК да постави измервателни уреди, които да доказват, че изпускат задължителния санитарен минимум в реката, но това не се прави.

„Според мен това бездействие е умишлено, за да се манипулират стойностите на изпусканите количества вода, на който, както му е изгодно”, твърди още кметът Калчев.