Нов път между град Кричим и гарата

     Над 1 милион лева ще бъдат  вложени в реконструкцията и рехабилитацията на пътя между град Кричим и ж.п гарата. Парите са спечелени по европроект, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Срокът на приключване на инфраструктурните подобрения ще бъде средата на месец юли 2015 година.

       В началото  на 2014 година общинската администрация ще подготви процедурите за избор на фирма-строител, след което ще започне същинското подобрение на пътя. Кметът на града Атанас Калчев заяви, че реализирането на проекта ще допринесе за подобрения на мобилността на работната сила и привлекателността за развитие на бизнеса. Ремонтираният път ще направи по-добър достъпа на хората до услуги-административни, социални, медицински и други, тъй като отсечката е важна пътна артерия в рамките на община Кричим.