Нов водопровод в Паничери

Община Хисаря започна подмяна на 100% от водопроводната мрежа в Паничери. Това съобщи кметът на общината Пенка Ганева.Тя даде старт на ремонтните дейности пред кметството в селото.Водопроводът в Паничери е поставен преди повече от половин век. Той е силно амортизиран, а в момента тръбите са етернитови.До населението стига питейна вода с много лошо качество.„Надяваме се с подмяната на водопроводната мрежа да подобрим качеството на питейната вода и да създадем по-добри условия за живот на населеното място, където в момента живеят най-много млади хора от всички населени места в общината", съобщи кметът на Хисаря Пенка Ганева.

В района има силно изразено гъбопроизводство, което създава повече работни места и по този начин запазва младите хора в селото. В Паничери живеят 1100 души.

Цялостната подмяна на водопровода се прави по проект, одобрен по Програма за развитие на селските райони на стойност 5,5 милиона лева.