Подкрепа за семействата с репродуктивни проблеми в община „Родопи”

invitro rodopiОбщина „Родопи” започва масова информационна кампания по програма за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, които се нуждаят от ин витро процедура. Инициативата е на най-младия общински съветник Николай Гачев и е подкрепена от кмета на община „Родопи” Павел Михайлов и колегите на Гачев от групата съветници „За доброто на община „Родопи” от местна коалиция БСП –АБВ и Земеделски съюз „Ал.Стамболийски“ . Програмата работи от края на миналата година и до момента са се възползвали четири двойки.

„Още през 2019 година, като ръководство на община „Родопи”, определихме като фундамент социалната политика и ново качество на живот в общината. За съжаление, все по-често има хора с репродуктивни проблеми. Смятам, че общинската програма за финансиране на ин витро в „Родопи” е пример за отговорен подход и грижа за семейството. Надяваме се това да се превърне в местна стратегия в дългосрочен план и да помогнем на повече семейства, които се борят за рожба да се възползват от този невероятен жест, който Община „Родопи” прави”, коментира кметът Павел Михайлов.
В кампанията ще бъдат ангажирани кметовете по населени места и личните лекари, които ще информират населението за инициативата.
Кандидатурите ще се разглеждат от специална комисия, която ще бъде сформирана към Общинския съвет. В нея, освен съветници, ще има и лекар. С решение на местния парламент на „Родопи” ще бъде приет и Правилник за финансово подпомагане. Средставата са в размер до 3 хиляди лева.
За финансова помощ могат да кандидатстват семейства, лица и двойки, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми. Те трябва да са пълнолетни , притежаващи постоянен адрес на територията на Община „Родопи” през последната година. Кандидатите не трябва да имат данъчни задължения към Община „Родопи” и държавата. Те трябва да са здравно осигурени с непрекъснати здравноосигурителни права към датата на подаване на заявлението. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер. Освен това трябва да е налице доказан стерилитет, независимо с женски и/или с мъжки фактор.
Програмата за финансиране на ин витро ще бъде заложена в бюджета за следващата година, за да бъдат подпомагани всички желаещи.