Училището в Крумово на 150 години

През 1865 г. в пловдивското село Крумово е открито килийното училище, което поставя началото на образователното дело в селото. Това е повод за голям празник за всички образователни институции в Крумово – ОУ “Христо Ботев“, ОДЗ „Снежанка“, НЧ „Наука – 1919 г.“, като приемници на онова мъничко творение на българския дух, появило се преди 150 години. 

   Годишнината ще бъде отбелязана с редица събития, в които активно участие ще вземат децата и учениците, както и настоящите  и бивши служители от образователните и културни институции в селото. Всички те ще бъдат активно ангажирани в честванията, което цели да въвлече и цялото население в атмосферата на големия празник.

Знакова проява на честванията ще бъде възстановяването на релефната географска карта на България в двора на училището. Същата е изработена от бивши учители през 1965 г., но поради времето и липсата на каквото и да било поддръжка, тя бе полуразрушена и застрашена от пълно изчезване.        Колективът при ОУ „Христо Ботев“ – с. Крумово взе решение картата да бъде обновена, за което бяха предвидени средства. Благодарение на безвъзмездния труд и усилия на служители от училището, съпричастни жители на селото и дарители, картата бе възстановена в сегашния си вид. Тя ще бъде новата гордост не само на училището, но и на всички жители на Крумово. Използването и като нагледно средство в часовете по "Роден край", "Околен свят", "Човекът и обществото", "География и икономика" и "История и цивилизация" ще бъде от огромна полза за всички възпитаници на училището.  

      Официалното откриване на възобновената географска карта е предвидено да се случи в навечерието на 24-ти май, а именно на 22 май от 17.30 часа в двора на училището. На него са поканени и всички бивши преподаватели в училището и детската градина, както и читалищни дейци.След откриването, в залата на ОУ „Христо Ботев“ е организирана среща на поколенията.