Детската градина в Ягодово приема деца в неравностойно положение

Община "Родопи" започва проект „Готови за училище 2014 – 2015 г.” на Институт „Отворено общество”, като за дейностите на лотариен принцип е избраното детско заведение  ЦДГ „Пролет” с. Ягодово.

Начинанието се реализира от фондация „Тръст за социална алтернатива”, с подкрепата на фондация „Америка за България”, съвместно със Световната банка. Чрез проекта се насърчава посещаемостта в детските градини и включва деца на възраст 3 – 5 години, които са в неравностойно положение. Ще се работи с родителите и учителите, а детското заведение ще бъде подпомогнато с техническо оборудване. Продължителността на проекта е десет месеца. Това е инициатива в посока образователна интеграция на деца от етническите малцинства.
За ЦДГ”Пролет” с. Ягодово е одобрена интервенцията за предоставяне на безплатен достъп на дете до детската градина.