Новото мнозинство в ОбС "Родопи" отпуши процеса на обещетяването със земеделски земи

Дългогодишното чакане на жителите на община Родопи да бъдат обещетени със земеделски земи най-после има шанс да започне да се случва. Новото мнозинство в общинския съвет около ФОРОР и БСП разплете оплетения казус от 2012 година.

Това се случи на извънредна сесия,по време на която се взе макар и протоколно,но много важно решение.
По закон Общинската служба по земеделие е институцията, която ще извършва обещетението със земеделски земи. През 2012 година служителите от тази институция, която е на подчинение на МЗХ, предлагат списък от близо 8700 декара, с които трябва да се обещетят близо 2400 семейства от селата на община „Родопи”. Този списък по закон трябва само да се ОДОБРИ от Общинския съвет на Родопи, само, че тогавашното мнозинство в местния парламент на „Родопи”със свое решение го връща за корекция в Общинската служба по земеделие  ( бившата Поземлена комисия).
След това обаче следва обжалване на решението на ОбС от заинтересованото лице Юри Балджиев,който по документи трябва да бъде обещетен със земи в землището на село Брани поле.
След поредица от съдебни процедури, Съдът казва, че Общинският съвет не е органът, който може да прави корекции в списъка на чакащите хора за обещетение, за това местният парламент на Родопи трябва САМО да го одобри.
Това не се случва,след което същият Балджиев се обръща към ЧСИ Величко Апостолов, който казва, че на база съдебно решение, той ще налага административни глоби на съветниците, ако не одобрят списъка, посочен от Общинската служба по земеделие.


За да не се стига до други финансови затруднения на общината, председателят на Общинския съвет Георги Цанков свика извънредна сесия. На нея се взе решението да се одобри списъка, което ще „отпуши” процеса за обещетение на чакащите хора. Сред тях се оказа и заместник-кметът на „Родопи” Таня Бочукова,която взимайки думата на сесията, заяви, че този списък не трябва да се одобрява, защото в посочените терени имало и такива, които били публична общинска  собственост  и с такъв тип не може да се обещетява.


След нейното изказване се наложи съветникът от ФОРОР Павел Гимишев да й обясни, че Общинският съвет сега взима решение само за одобряване на списъка, а не за разпореждане със публична общинска собственост. Той допълни, че обещетението на хората ще стане първо с частна общинска собственост, и само ако се наложи тогава ще се пристъпи към смяна на статут на публична общинска собственост в частна , само и само да се случи това, което желаят и чакат хората от „Родопи” близо 20 години-възстановяване на имотите им в реални граници.


Мнозинството в Общинския съвет около ФОРОР и БСП одобриха списъка и това отключи процеса. За разлика от колегите си от ГЕРБ, като юрист съветничка от ГЕРБ Валентина Хаджиева също гласува „ЗА” списъка на чакащите, защото разбира прекрасно процеса, а останалите й колеги гласуваха „Въздържал се”. По подобен начин гласуваха и съветниците от Земеделските формации, Движението за социален хуманизъм.  След сесията Коста Кренчев от ГЕРБ коментира, че е гласувал „въздържал се”, не защото е против обещетяването на хората, а видиш ли, защото в него имало земи, които към днешна дата били със статут на „публична общинска собственост”.


Все пак решението на Общинския съвет трябва да влезе в сила до 14 дни, ако кметът на „Родопи” Пламен Спасов не реши да го обжалва.