„Войняговски хора и игри по Гергьовден“ са номинирани за участие в „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г.

voinygovo„Войняговски хора и игри по Гергьовден“ на група за изворен фолклор „Гергьовска китка“ при НЧ „Васил Левски 1900“ –  село Войнягово, община Карлово е сред избраните да попълнят Представителния списък с елементи на нематериалното културно наследство в България за 2021 година.

Видеото, бе номинирано да представлява Пловдивска област от комисия, сформирана със заповед на областния управител Ангел Стоев. Неин председател бе проф. д-р Даниела Дженева – декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“  – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, заместник-председател д-р Радка Братанова – гл. ас. В Институт по етнология и фолклористика при БАН и членове Иванка Петкова – заместник областен управител на област Пловдив, Анжела Костадинова – директор на дирекция АКРРДС, Лора Христозова – гл. уредник в РЕМ – Пловдив, д-р Борислава Петкова – гл. ас. В катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Димитър Райчев – краевед и Мария Кирова – мл. експерт в отдел КЕИ на Областна администрация – Пловдив.

Националната представителна листа на нематериалното културно наследство по Устав се попълва най-много с 5 елемента. Провеждането на регионалните селекции се извършва с широко участие на общностите и носителите на обичаи, обреди, знания и умения в съответната област със сфера на проявление – традиционни обреди и празници; традиционно пеене и свирене; традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци; традиционно танцуване и детски игри.

По регламент участват индивидуални носители: разказвачи, везбари, тъкачи, майстори в стари занаяти и т.н., както и институции: Регионални исторически и Етнографски музеи, но и читалища, сдружения с нестопанска цел и неправителствени организации с предмет на дейност в сферата на нематериалното културно наследство, общности и групи, чиято дейност е фолклор и творчество.

Системата за опазване и съхраняване се обновява на всеки две години, като предстои редовното провеждане пред 2022 година, като част от пилотната програма на ЮНЕСКО, съгласно Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство от 1972 година.

На официална церемония в София Министерство на културата ще връчи Удостоверения на участниците в Националната  представителна листа на 28 юли 2021 година от 13.00 часа.