Кметът на Сопот отива на прокурор

Сигнал до Прокуратурата за проверка действията на кмета на община Сопот подадоха общинските съветници от БСП в града. В писмото, адресирано до Главния прокурор, Областна и Районна прокуратура, с копие до Икономическа полиция Пловдив се цитират  дългогодишни нарушения  на Закона за общинската собственост.

-  Чл. 8. алинея (1) и (4), Чл. 14. алинея  (2)  (3)  (7) и (8) и   Чл. 15. (1), т. 1  и 4.  и нарушения на  ЗМСМА: чл. 21.  алинея (1) , т. 8.   от страна на кмета Веселин Личев, установени при проверка на нарочно създадена Временна комисия в Общински съвет.


  Според Деян Дойнов, общински съветник и  лидер на БСП в града, с оглед на все по-усложнената обстановка в общината, запорираните сметки и потвърдената нова корекция трябва да се търсят начини за увеличаване приходите на общината, като един от тях е доброто управление на общинска собственост. Затова бе създадена и временна комисия, която да извърши  преглед на управлението на имотите – общинска собственост, на просрочените вземанията на община Сопот за местни данъци и такси от длъжници - физически и юридически лица и предприетите мерки за тяхното събиране.  На последното заседание  на общински съвет бе представен доклада на комисията, която бе разгледала 57 досиета на имоти, общинска собственост, отдавани под наем. Констатациите са тревожни, коментира Дойнов и посочва, че е създадена практика за предоставянето под наем на имоти общинска собственост чрез „споразумения", без решение на ОбС, без търг/конкурс, което  е в пълно противоречие със законово установения ред. При проверката е установено, че за десетки имоти, въпреки, че в споразумението за предоставяне под наем има текст: „до провеждане на търг или конкурс", няма предприети действия от Кмета на общината за внасяне на докладни записки в ОбС - Сопот за произнасяне за откриване на процедура за провеждане на търг. Като за това не е стигнало време, измерено в години. Част от имотите се управляват все още по договори, подписани преди Сопот да стане самостоятелна община.


Кметът на Сопот грубо погазва закона за управление на общинска собственост, като еднолично подписва договори за отдаване под наем, категоричен е лидерът на левицата. Това всъщност  представлява изпълнен състав на деянията „превишаване на власт" и „превишаване на права" спрямо оправомощения орган на местната власт - общински съвет. От друга страна така се  ограничава  правото  на участиие на широк кръг от потенциални наематели на имотите, което води до съмнения за финансова неефективност.

Според общинските съветници от БСП, а и сред гражданите на общината, присъствали по време на сесията подобен вид взаимоотношения пораждат  съмнение за корупционна практика от страна на кмета  на общината.
    
  Всички тези констатации на Комисията, както и допусканите нарушения  в организирането и провеждането на обществени поръчки при усвояването на средства по Оперативни програми на Европейския съюз ни карат да   поискаме от компетентните органи – Икономическа  полиция и Прокуратура да  проверят и установят  допуснатите нарушения и да се потърси административна и наказателна отговорност от кмета на Сопот Веселин Личев,  обясни действията на общинските съветници Деян Дойнов.

Кметът на Сопот коментира, че само Светият синод не е проверявал администрацията му и самия него. До сега е имало 22 проверки, които не са открили нарушения.