Почиства се участък от държавен път Карлово – Баня

     Втори ден се почиства държавен път ІІ – 64 по посока  Карлово – Баня от работници към Община Карлово по програми за временна заетост.

    Участъкът,  който се почиства е с дължина около 5 км. До момента са събрани над 100 чувала с битови отпадъци  / хартия, пластмаса и др./ Дейността по почистването продължа