Кметът на Куклен остава в домашен арест, "съратничката му" също

Пловдивският апелативен съд промени мерките за неотклонение „Задържане под стража“, взети от Пловдивския окръжен съд спрямо кмета на Куклен Костадин Павлов и бизнесдамата Надежда Минчева в „Домашен арест” по отношение и на двамата. Това съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.


Срещу Костадин Павлов. са повдигнати 4 обвинения по чл. 302 т.1, чл. 282 ал.2, 304б ал.1 и чл. 319 от НК, затова, че :
През периода м. април – юни 2013 г. в гр Куклен в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник – кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността кмет на Община Куклен, е приел дар – пари в размер на 3000 лв. от Надежда Минчева., за да извърши друго престъпление във връзка със службата си по чл.282 ал.2 от НК.
На 15.05.2013 г. в гр. Пловдив и гр. Куклен в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник – кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността кмет на Община Куклен, е превишил властта и правата си с цел да набави за другиго –фирма „Надежда 2000” гр. Пловдив облага – парични средства в размер на 74 327 лв., представляващи стойността на сключения едногодишен договор по обществена поръчка с предмет „ Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение” гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен” и от това са могли да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се в сериозно накърняване на авторитета и доверието в местната власт.
На 10.06.2014 г. в гр. Куклен е приел от Надежда Минчева дар, който не му се следва – парична сума в размер на 1 200 лв., за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице – член на комисията за провеждане на обществената поръчка, във връзка със службата му.
На 10.06.2014 г. в гр. Куклен е скрил чужди документи – ценови предложения на фирма „Надежда 2000” ЕООД гр. Пловдив, внесени от кандидата „Надежда 2000” ЕООД гр. Пловдив по открита процедура с предмет „Доставка на хранителни продукти за Обединено детско заведение” гр. Куклен и за Домашен социален патронаж – гр. Куклен” с цел да причини другиму – на фирма „Ес енд Ди Корпорейшън” ЕООД гр. Пловдив вреда и да набави за себе си и за фирма „Надежда 2000” облага.
Срещу Надежда Минчева са повдигнати 2 обвинения по чл. 304а и 304 б, ал.2 от НК, затова че:
През периода м. април – юни 2013 г. в гр Куклен е дала дар – пари в размер на 3000 лв. на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение - Костадин Павлов – заместник – кмет на Община Куклен, изпълняващ длъжността кмет на Община Куклен, от Надежда Минчева, за да извърши престъпление по чл.282 ал.2 от НК.
На 10.06.2014 г. в гр. Куклен е дала дар – пари в размер на 1200 лв. на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение  -Костадин П., за да упражни влияние при вземане на решение от длъжностно лице – член на комисията за провеждане на обществената поръчка, във връзка със службата му.
   Съдът намери, че не са налице всички предвидени в закона предпоставки, за да бъде взета най – тежката мярка за неотклонение спрямо тях. Двамата са обвинени в тежки умишлени престъпления, за които се предвижда наказание лишаване от свобода. Доказателствата по делото, събрани на този етап, обосновават в достатъчна степен извода, че те са извършили деянията, в които са обвинени. Съдът прецени обаче, че не е налице реална опасност да извършат престъпление, ако спрямо тях бъде взета по-лека мярка.
   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване