Хайтов на "Крилете на дивия лес"

Хайтов, понесен на крилете на дивия лес се е сблъсквал през целия си съзнателен живот с вълчите балади на живота.

В Народна библиотека “Иван Вазов” – Пловдив се проведе творческа среща с творците Никола Гигов и Елена Хайтова, на която те представиха пред многобройна аудитория своите нови книги. Традиция е всяка година през месец март тези бележити творци да провеждат в нашия град срещи, на които освен представяйки своите произведения, те проповядват религията, на която служеше и великият Хайтов, а именно – патриотизма, любовта към майката природа и жаждата за свобода.На тази среща Елена Хайтова представи за първи път най-новата си, трета по ред, книга за своя баща – Николай Хайтов, “Крилете на дивия лес”.Както самата авторка изтъкна, в предишните си две книги за своя родител, тя го е представила в светлината на вечният боец, на гладиатора, изправен на арената, за да защитава своята България; да се бори с всички, които отричат историята си и се прекланят пред чуждите традиции и култури. В новото си произведение, Хайтова е искала да избяга от този образ, за да остави духът на баща и да се пренесе в родното си село, при любимата му Могила. Защото дори и повече от десет години от смъртта му все още се намират хора, които оспорват творчеството му, идеите му. Но силните и великите хора затова са могъщи, защото дори и след смъртта им, техните врагове се страхуват дори още повече от тях.


Автор: Николай Козлуджов