Перущица иска от държавата делегирани социални дейности

За срок от една година община Перущица осигури нови работни места за 29 човека. Това стана благодарение на спечеления проект „Подкрепа за по-добър живот”.

Той се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът бе на стойност над 174  хиляди лева. Ангажираните 29 човека са работили като домашни помощници при 105 души в нужда. При реализирането на проекта се осигуриха равни възможности за всички участници и преодоляване на дискриминационни практики; подобряване достъпа до социални услуги, качествена грижа в домашна среда, подобрени грижи за лицата с увреждания и възрастните хора , гарантиране на конкретен подбор за най-нуждаещите се, където има идентифицирани нужди от тези услуги.Това съобщи ръководителят на проекта г-жа Кирачена. Координаторът Николина Табова поясни, че след приключването му в края на месец март 2014 тенденцията е дейностите да станат делегирани от държавата. Докато това се случи, Общината ще поеме процентно ангажимента за устойчивостта на проекта, обясниха от екипа на проекта.