Повече от 20 милиона евро очакват в Първомай от проекти към ЕС

Три нови проекта подготвя община Първомай за подобрения на инфраструктурата в града и кварталите ”Дебър” и „Любеново”. Това съобщи кметът Ангел Папазов, който уточни, че в тези населени места вече има подменена канализация и водопреносната мрежа е нова.

Проектните предложения ще бъдат изготвени в най-кратки срокове, за да може да бъдат подадени към програмите на ЕС, които предстоят да бъдат отворени в началото на 2015 година. Освен асфалтирането и изграждането на тротоари и бордюри, Папазов възнамерява да кандидатства с проекти към Министерствата на културата и спорта, за отпускане на финанси, с които да се реализират идеите на местните за нова културна и спортна инфраструктура. Пред репортера на „Регионални новини”, Ангел Папазов съобщи още, че очаква в най-кратки срокове да получи покана от ДФ „Земеделие” за подписването на анекси към договорите за новите  канализации в селата за Искра, Езерово и Буково. След като това се случи, следващата крачка пред местната власт в Първомай е реализирането на още три проекта за нови канализации в други 3 села от община Първомай.
Акцент в началото на следващата година в работата на администрацията в Първомай ще бъде реализирането на мерките срещу наводненията, които се случиха неотдавна, след проливните дъждове, както и превеждането на старото депо в нормативните изисквания и подобряването на екологията в общината.
Освен за собствените си проекти, община Първомай мисли и за проектите и развитието на местната общност, която може да стане чрез предприемачеството от страна на малкия и среден бизнес, редом със земеделските производители. Като стъпка за това бе организирането на Международен форум тема„Устойчиво развитие на селскостопанската дейност и подкрепата от Европейските фондове – новите финансови възможности през програмен период 2014 – 2020”.  Той бе организиран съвместно със сдружението за подпомагане на малкия и среден бизнес - Обединени Бизнес Клубове и Министерството на земеделието и храните.Семинарът представи главните стратегии, както и важни новини и аспекти за новия програмен период за развитието на селските райони.Събитието даде възможност за осъществяване на преки контакти с производители, кметове на общини, посланици и лидери на европейски бизнес организации.
Извън деловата част, гостите и представителите на отделните организации имаха възможността да посетят на място три предприятия от различни индустрии, които създават част от общинската икономика на Първомай. Пред посланиците на Беларус и Казахстан, и пред бизнес гостите от Турция, предприемачите изложиха своите виждания как да подобрят износа си към конкретните страни, като в същото време не пренебрегват пазара на ЕС. Кметът на общината Ангел Папазов е категоричен, че и занапред ще продължи организирането на подобни форуми, защото именно по време на тях се случва това, от което има нужда местният бизнес. „Форумът бе една крачка напред и това ми дава голяма увереност, че сме в правилната посока”, заключи Папазов, който благодари  на партньорите си от  Сдружение”Обединени бизнес клубове”.