Кой затвори читалище "Светлина" в Труд

Читалището в пловдивското село Труд затвори врати. Освен всичко друго, като че ли най-позорното е, че името на културната институция е „Светлина-1929”,а след хлопване на кепенците то трябва да се прекръсти на „Тъмнина-2014”. Причината читалището,библиотеката към него и отделните школи да не работят е липсата на достатъчно средства.

Поне така твърдят  от ръководството на НЧ ”Светлина-1929”. Според  секретаря Димитричка Шопова за тази година Община „Марица” неправилно е разпределила субсидията за читалищата в цялата община и в частност за село Труд. Очакваната сума била 34 хиляди лева, само че при разпределението се оказало, че НЧ „Светлина-1929” получава само 20 700 лева, която сума е абсолютно недостатъчна за издръжка на читалището. За да не се трупат повече задължения, служителите са излезли в неплатен отпуск.
    Субсидията между читалищата се разпределя от Комисия, която е назначена със заповед на общинския кмет Димитър Иванов. В нея влизат и по един представител от всяко читалище, което функционира на територията на община „Марица”. С изключение на това читалище в Труд, всички други са пък членове на „Сдружението на читалищата в община Марица”, и за това от ръководството на НЧ „Светлина” смятат, че са ощетени. Те са категорични, че общинският кмет трябва да понесе отговорността си за затваряне на читалището и лишаването на стотици самодейци да правят това, което могат и обичат-да пазят обичаите, традициите и песните на родния си край.
Кметът Иванов се оправдава със Сдружението, че то разпределяло парите, които идвали като държавна субсидия, и за това той не можел  по никакъв начин да въздействал на новото преразпределение на средствата.
Единствената финансова глътка, която може да се даде на читалището в Труд е актуализация на общинския бюджет. Такава обаче за сега не намира подкрепа от мнозинството в ОбС-Марица няколко месеца, въпреки, че от ръководството на НЧ желаят да има такава.


До като се решава проблемът, читалището е затворено. За вторник  16 септември е насрочено събрание за местното  население, което да бъде запознато с финансовите затруднения на културната институция.  В началото на следващата седмица се очаква да се създаде и Гражданска група, в подкрепа на искането за по-справедливо и по-честно разпределение на субсидиите, така че читалището,библиотеката и школите отново да заработят нормално, още повече, че са в началото на новия творчески сезон.

Ето изявлението и обяснението  на ръководството  на  НЧ „Светлина-1929”

1.    Кой и как разпределя Държавната субсидия?

Според  ЗНЧ чл. 23, ал.1/ „Предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление.”/
Т.е – по един представител – секретар или Председател от читалище. В случая  за територията на община „Марица”, тези представители или по-точно 17 читалища от общо 19,  са членове на Сдружение по ЗЗД „Марица”. През изминалата 2013г. в Читалището в село Труд бе извършен одит, който установи доста нередности около членуването в Сдружение по ЗЗД „Марица” : общо счетоводство, разпореждане със средствата от Държавната субсидия в противоречие със ЗНЧ чл.4 ал.2  /Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имуществото на народните читалища, които са техни членове./ , изплащане на осигуровките на служителите в читалищата от името на Сдружението и много др. По тази причина на общо събрание през лятото на 2013г. НЧ „Светлина-1929г.” с. Труд напусна Сдружение по ЗЗД „Марица”. Тъй като нередностите в Сдружението продължават, ето и причината същото да оказва влияние върху членовете си и всички 17 читалища да се обединят срещу нашето за назидание, за да не дръзне и друго читалище да се опълчи срещу Сдружението. И това е големия проблем – комисията по разпределение на Държавната субсидия е законно назначена, със Заповед на кмета на общината, но самият факт, че 17 от 19 членове на комисията са част от Сдружение по ЗЗД „Марица” дава основание да смятаме, че те вземат решение в полза на Сдружението и най-вече срещу нашето читалище. На проведеното разпределение на Държавната субсидия в началото на месец март т.г. станахме свидетели на много нередности, срещу които сме изпратили жалби до различни инстанции:
- липса на коректен механизъм, който трябва да се изработи  от комисия, назначена от кмета на общината, чиято заповед за назначение липсва
- отделяне на средства в размер на 2400 лв. от Държавната субсидия за финансиране на новооткрито читалище в село Желязно, което по силата на чл. 9, т.8 от ЗНЧ /Народните читалища могат да кандидатстват за държавна и/или общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок от вписването в регистъра по чл. 10./  няма право да получава държавна субсидия.
- от читалището в с. Труд бе отнета 0.5 субсидирана бройка в размер на 3200 лв., която бе отпусната целево от Министерството на културата чрез писмо от 07.01.2014г. от зам. Министър на културата – г-н Василев.
- Членовете на комисията съвсем тенденциозно и преднамерено не зачетоха данните за дейността единствено на Читалището в село Труд, а за свои дейности признаваха дублиране. По тази причина нашето Читалище бе ощетено с около 100 точки, които трябваше да получим на базата на извършената дейност.
- След извършване на разпределението на базата на дори и некоректния и неодобрен механизъм, от Протокола от 10.03.2014г. е видно как като на махленско събиране определени читалища прехвърлят своите средства едно на друго, което говори за излишества, в резултат от нашето ощетяване /Прилагаме тази част от протокола/
2.  Какъв е размера на субсидията за 2013г. и 2014г. ?
Поради всички тези причини Читалището в село Труд бе ощетено с близо 17 000 от полагащата му се за 2014г. Държавна субсидия, за което прилагаме справка.
3.Каква е вината на кмета?
Общинското ръководство многократно е получавало наши жалби и молби за съставяне на легитимна комисия, която за определи механизма. Общинското ръководство трябваше да одобри този механизъм. При определяне на точкуването трябваше да назначи комисия от независими експерти, които безпристрастно да извършат проверка и да определят реалното точкуване на базата на извършената дейност на всяко читалище от община „Марица”. Ние стоим зад всяка декларирана дейност, която за съжаление не бе зачетена от колегите, членове на комисията по разпределение на Държавната субсидия.
4. Какви са мерките, които ще предприемете?
В следствие на натрупаните задължения /най-вече за заплати на служителите си, които два месеца работеха заради децата и потребителите/ читалищното настоятелство при НЧ „Светлина-1929г.” с. Труд реши да затвори за неопределено време читалището до разрешаване на финансовите проблеми и адекватна реакция от страна на общинското ръководство. За затварянето на читалището е уведомена местна, общинска администрация, Министерство на културата, както и областния управител на гр. Пловдив. Затварянето на читалището предизвика широк обществен отзвук, жителите на село Труд желаят да бъде насрочено събрание, на което да бъдат обсъдени проблемите и по желание на родителите на децата да се създаде гражданска инициатива в подкрепа на разрешаване на проблемите и отваряне на Читалището.

12.09.2014г.
Янка Константинова – Председател
Димитричка Шопова - Секретар