Куртовоконарци:Да се реставрира земеделското училище!

Да се ремонтира сградата на някогашното земеделско училище в Куртово Конаре. За това настоява голяма част от жителите на селото.

За целта те са изпратили официално писмо до местната власт в община Стамболийски. С  документа те молят кмета Иван Атанасов, заедно с общинските експерти да се направят необходимите административни крачки, така че сградата да получи Подробен устройствен план, при който да се отдели общинската земя от тази на църквата, в чиято територия всъщност се намира земеделското училище.Инициативният комитет за реновирането на бившето школо смята, че трябва да се изготви архитектурен план и работен проект, с който да се кандидатства по подходящите програми на ЕС и по този начин да не се натоварва допълнително бюджетът на община Стамболийски.
Сградата се намира в съседство  със сградите на Кметството (Кметска палата от 1923г.) и църквата”Св. Атанасий” – строена през 1848г., което е предпоставка за създаване на архитектурен комплекс с местно значение. Хората от читалището смятат, че биха могли за работят заедно с общинската администрация за реставрацията на тази ценна архитектурна сграда и да я съхранят за поколенията като музей на местния поминък, бит и традиции с експозиционни зали, магазин за сувенири и помещения за гости.