Догоните, които танцуваха в Пловдив - част от еврокултурната столица

Taki dogoni2019 година е към края си. По особен начин тя бе значима за Пловдив като Европейска столица на културата. Съвсем заслужено в културния календар се вписаха стотици събития, които оставиха значим отпечатък в съзнанието не само на пловдивчани, но на всички онези стотици хиляди туристи, които по една или друга причина посетиха Пловдив през 2019 година. Обаче и преди и сега, а сигурно и занапред като едно от най-значимите събития е и ще бъде Международния фолклорен фестивал. В годината на еврокултурна столица по пловдивските улици и сцени дефилицираха догони. Африканско племе, което е колкото магично, толкова и непознато. Затова в следващите редове за кратко ще се опитаме да ви го представим през погледа на д-р Таки Тавитян, която по време на феста беше гид на фолклорния състав от догони.

 

-Това лято пловдивчани и гостите на града имаха възможност за кратко да се докоснат до едно от митичните африкански племена „догоните”. Всъщност да ми кажеш от коя държава бяха и по какъв повод бяха в Пловдив?

-В разгара на множеството летни събития, състоели се в Пловдив-Европейска столица на културата, се проведе и XXV Международен фолклорен фестивал. По традиция той е организиран от Община Пловдив, дирекция „Култура и културно наследство“, като в него взимат участие състави от Грузия, Сърбия, Индия… Сред участниците са и представители от Мали (Западна Африка). ТРАКТ-МАЛИ е театрална трупа,основана през февруари 1991 г. Съставена е от 10 човека с разностранни дейности (актьори, певци, танцьори) и полиглоти, говорещи догон, пеул, бамбара и френски език.

-Защо са митични, като че ли по-скоро непознати за нас европейците?

-Говорейки за догоните е важно да се спомене, че става дума за различна цивилизация,а именно африканската. Тук е мястото да направя препратка с Мелко, който заключава, че е налице „голяма степен на съгласие“ на най-малко дванайсет основни цивилизации, седем от които вече не съществуват (месопотамска, египетска, критска, класическа, византийска, средноамериканска и индийска), а пет продължават да съществуват (китайска, японска, индийска, ислямска и западна). Към тях някои учени прибавят като отделна цивилизация и руско-православната. Към тези шест се добавят латиноамериканската и африканската цивилизация. В основата на отношенията с Другия, Чуждия стои доверието. То се печели трудно и трябва да бъде оправдано. Загубата му води до отлъчване от общността. В контекста на конкретния случай, догоните не се доверяват лесно на хора извън общността. В исторически план това е свързано с името на един френски изследовател, който е постъпил некоректно спрямо тях.

-Безспорно свещените ритуали съпътстват всяко африканско племе. Кой е най-важният, значимият ритуал за догоните и защо?

Ритуалите на догоните са свързани с митичните им вярвания и повечето се изпълняват в контекста на един от четирите основни култа. Пазителите на традициите на маските или ава са всички мъже и някои избрани. Сред тях няма никакви жени. Маските играят основно място в културата на догоните. Членовете на ава танцуват на ритуални церемонии, като носят маски, представящи хора в различна възраст (стари хора, млади момичета), животни (черни и бели маймуни, крокодили и антилопи). Най-известната маска от всички тях е маската канага. Тя се свързва с мита за създаването.
Друг интересен култ е лебе. Той свързва с няколко аграрни церемонии, посветени на славата и възкресението на Номмо. Култът към бину е псевдототемичен. Семействата на догоните са свързани с една от осемте групи от предци и бину, който често е под формата на животно, се приема да представлява прародителя. Всяко село или клан има свой тотем. Жертви се полагат пред бину, за да насърчат безсмъртните предци да гледат благоприятно на живите.
Култът към предците е подобен на този на бину, като съществената разлика е, че първият се отнася до отделни семейства. Всяко семейно домакинство има олтар, посветен на прародител и главата на семейството ръководи ритуалите.
Най-важният ритуал  сред догоните е сиги. Произхождащ от Юга и се провежда на всеки 60 години, следващият трябва да бъде през 2027 г., Сиги е  религиозна церемония, чиято основна цел е да се отбележат митични събития.
 
-Какво им е отношението към европейците и християнството?Говорят на френски, но в същото време сигурно имат свои езици.


-Много догони смятат, че някои европейци са шпиони, които идват по техните земи, за да ги шпионират. Една от причините е свързана в известна степенс френския учен Марсел Гриол. Той хвърля светлина върху това африканско племе и върху културата, която е била TerraIncognita. В очите на догонитеГриол е част от колонизаторите, които експлоатират народа години подред. Начинът по който ги разпитва,провокира уплаха в тях и те не отговарят правилно на поставените им въпроси. Наред с това той задига множество ценни предмети на изкуството и ги продава в Европа. Именно с тези свои действия Гриолнарушава доверието, което вероятно първоначално е получил. По природа са анимисти. Названието „анимизъм“ произхожда от латинската дума anima (душа). Анимизмът има свой специфичен корен като светогледен и културен феномен, изразяващ предисторични форми на осъществяване на вярвания и ритуали. Повсеместно е разпространена представата, че всичко е оживотворено, че във всичко присъстват невидими сили. Едуард Тейлър установява анимизма в изследванията на генезиса на религията и културата. Анимизмътeпредрелигиозно вярване и представа. Той предхожда трите големи монотеистични религии, а именно юдаизъм, християнство и ислям.

Догоните вярват в Бог-създател, но имат междинен бог, който е видим и с когото могат да говорят в случай на необходимост. Те го наричат Бог-фетиш. Всяко село, всяка група има свои духове закрилници. Догоните имат и тотеми, които са обожествени животни или растения, в които се смята, че продължава да живее душата на прародител. Той е почитан като закрилник или покровител на рода или на групата. С идването на монотеистичните религии, като християнството и исляма, много догони приемат тези две религии. Въпреки товаголяма част от тях не изоставят анимизма. Дори има редица случаи, когато в церемониите се включват хора, вече приели християнството или исляма.
Да, догоните имат свой писмен език и дори преподават в начални училища и в университети. Въпреки желанието им да бъде наложен друг език, официалният им език остава френският. Наложената езикова система се дължи на политиката на правителството да поддържа езика на колонизатора.

-Как се запазват и не успяват да се „претопят” в морето на колонизаторите?С какво се занимават основно и доколко са запознати с модерните технологии?


-Догоните са земеделци и дърворезбари. Те са консервативни спрямо културата на предците си. Въпреки това имат напреднали познания по отношение на технологиите. Доказателство за това е откриването на звездата Сириус Б и движението му преди много западни учени.Безспорно е налице позападняване и модернизация в незападното общество. Тези два процеса са тясно свързани. Наблюдава се абсорбиране на съществени елементи на незападното общество от западната култура, което води и до постепенна модернизация. Интересно е да се спомене, че колкото повече нарастват темповете на модернизация, толкова повече се наблюдава възраждане на местната култура. Модернизацията води до промени на цивилизационно ниво, тоест, между Запада и незападните общества, като засилва връзката на последните с културата на локално ниво.

-Ти какво научи от тях за седмица време работа с една малка част от племето?

-Докоснах се до една напълно нова за мен цивилизация – африканската. Както споменах и по-рано, от изключително важно значение за тях е доверието. Надявам се да съм успяла да го спечеля и оправдая. Не бих могла да дам изчерпателен отговор на поставения от Вас въпрос. Причината за това се корени в хронотопа. Според мен ограниченията във времето и пространството не позволяват опознаването на догоните в детайли. Тук бих могла да погледна през две призми, неакадемичната и тази на учения. За първата отговорите биха били повърхностни и сведени до обикновени впечатления. Срещата с тях ми припомни, че в забързаното ни ежедневие трябва да се замисляме за обикновените неща от живота. За втората призма, обаче, се изисква провеждане на задълбочено изследване, което за мен включва работа на терен в Африка. Посещението им в България бе едва първата стъпка от едно бъдещо изследване и обективно опознаване на догоните, доколкото обективността е постижима.

 

Интервю на Иван Кърчев