Работата по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“ продължава!

„Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“ На 11.10.2019г. се състоя втори работен семинар по проект „Социалната уязвимост като обект на изследване. Обучение на обучаващи в социологията: към едно по-ефикасно интегриране на образователни и изследователски практики“. Проектът се осъществява от екипа на катедра „Социология и науки за човека“ при „Философско-исторически факултет“ на Пловдивския университет „П.Хилендарски“ и е финансиран от направление „Научна и проектна дейност“ към ПУ.

Зала номер 207 в Ректората едва побра целия екип на проекта – преподаватели, докторанти и студенти, –  които взеха участие в семинара, посветен на задълбочен анализ на извършеното през изминалите, изпълнени с работа месеци. Приеха се решения относно практическата дейност на работните групи, съставени от докторанти и студенти, набелязаха се активности и срокове за извършване на теренна и аналитична работа, приеха се предложенията за лого на проекта, фейсбук страница и ютуб канал. Взе се решение за осъществяване на мащабна семинарна сесия, на която да бъдат представени докладите на участващите, в тематични колаборации с докторанти от катедрата, студенти, както и да бъде основан специализиран „клуб на социалния учен“, който да се ръководи от студенти. Проектът продължава! Очаквайте подробности за нашата фейсбук страница и ютуб канал!