научна сесия по логика, организира Катедра Философия при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 Научната сесия по логика, организирана от Департамента по философска логика и катедрите "Социология и науки за човека" и "Философия" към ФИФ. Събитието ще се проведе в Пловдив на 26-ти и 27-ми май (петък и събота) под наименованието „Несъизмеримостта: традиции и революции в историята на логиката (логическите парадигми и праксеологическия обрат)”

Очакваме ви!